fbpx

High Frequency Rectifier สำหรับโปรเสจชุบโลหะ

Rectifier

จำหน่ายและรับซ่อม เรคติไฟเออร์ (Rectifier) สำหรับไลน์ชุบ Plating Machine

เร็กติไฟเออร์คือ อุปกรณ์ที่ใช้แปลงกระแสสลับ (AC) หรือเชื่อมกระแสสลับไปยัง (DC) หรือไฟฟ้ากระแสตรง เร็กติไฟเออร์ มีหลายขนาดและรูปทรง เร็กติไฟเออร์ส่วนใหญ่นั้นจะมีหน้าจอไว้อ่านแรงดันและกระแส (หรือแอมแปร์) ซึ่งการมีแหล่งจ่ายไฟดีซีที่ทำให้การไหลของกระแสไฟฟ้านั้นคงที่ จะช่วยให้สามารถชุบโลหะได้อย่างปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ 

High Frequency Rectifier

High frequency switching plating rectifier

High Frequency Rectifier

Continuous plating rectifier

High Frequency Rectifier

Precious metal plating rectifier

High Frequency Rectifier

Polarity reversing plating rectifier

High Frequency Rectifier

Special rectifier for chrome plating

High Frequency Rectifier

Intelligent plating rectifier

ตารางเปรียบเทียบ Rectifier ระหว่าง SCR และ High Frequency IGBT

High Frequency IGBT Rectifier Rectifier

รูปภาพสินค้า