fbpx

เครื่องอัดตะกอน (Filter press)

เครื่องอัดตะกอน (Filter Press)

เครื่องกรองที่ใช้แยกของแข็งออกจากของเหลว นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ฟิวเตอร์เพลส (Filter Press) คืออะไร ?

Filter press เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการกรองของเหลวหรือสารแข็งโดยการกดหรือบีบเอาไว้ในช่องว่างของแผ่นกรอง ซึ่งแผ่นกรองจะช่วยแยกสารต่างๆออกจากของเหลวได้โดยมีการใช้แรงดันสูงในการบีบของเหลวผ่านช่องว่างของแผ่นกรอง ในตัวอย่างของการใช้งานจริง เช่นในการกรองน้ำย่อยสลายจากบ่อต้นทาง หรือในการกรองน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ filter press จะช่วยให้สามารถกำจัดสารอันตรายหรือสิ่งสกปรกออกได้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือกระบวนการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการทำงาน

หลักการทำงานของ Filter press คือการกรองของเหลวโดยใช้แรงดันสูงในการบีบเอาไว้ในช่องว่างของแผ่นกรอง โดยปกติแล้ว Filter press จะประกอบด้วยแผ่นกรองหลายชั้นที่ต่อกันเป็นแท่งๆ โดยแต่ละแท่งจะประกอบไปด้วยกรองที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันไป ซึ่งของเหลวที่ต้องการกรองจะถูกบีบผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นกรองเพื่อให้สารแข็งหรือสารอื่นๆ ที่ไม่ต้องการถูกกรองออกไป ส่วนสารที่ต้องการกรองจะเก็บตัวอยู่บนผิวกรอง เมื่อแท่งกรองมีการบีบให้แน่นพอดี น้ำหนักของสารที่ต้องการกรองจะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดแรงดันที่ดีขึ้นในการกรอง ซึ่งสามารถกรองสารออกจากของเหลวได้โดยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสารที่ผ่านกรองออกมาจะถูกเก็บไว้ในถังของ Filter press และสามารถนำไปใช้ต่อได้ ในขณะที่ของเหลวที่มีสารอันตรายหรือสิ่งสกปรกจะถูกเก็บไว้ในแท่งกรองเพื่อทำการกำจัดในภายหลัง

Filter press

การประยุกต์ใช้งาน

 • อุตสาหกรรมน้ำและน้ำเสีย
  ใช้ในการกรองน้ำเสียหรือน้ำย่อยสลายก่อนจะถูกปล่อยออกมาใช้หรือจะนำไปผ่านระบบเตรียมน้ำดื่มก็ได้
 • อุตสาหกรรมอาหาร
  ใช้ในการกรองน้ำมันพืชหรือสารที่ใช้ในการผลิตอาหาร เช่น น้ำตาล, น้ำมันพืช และอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
  ใช้ในการกรองน้ำผลไม้หรือน้ำอื่นๆที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม เช่น เบียร์, น้ำผลไม้, น้ำอัดลม
 • อุตสาหกรรมเกษตร
  ใช้ในการกรองน้ำน้ำหมักหรือน้ำย่อยสลายจากการปรุงดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูก
 • อุตสาหกรรมเคมี
  ใช้ในการกรองสารเคมีและสารอื่นๆ ที่เป็นพิษและไม่ควรปล่อยออกมาในอากาศ

ข้อดีของเครื่องอัดตะกอน (Filter Press)

 • ประหยัดเวลา
  ช่วยให้กระบวนการกรองของของเหลวเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถกรองจำนวนมากของของเหลวในเวลาเพียงไม่กี่นาที
 • ประหยัดพื้นที่
  ช่วยให้การกรองเป็นไปอย่างประหยัดพื้นที่ เนื่องจากสามารถกรองของเหลวในพื้นที่เล็กกว่าเครื่องกรองอื่นๆ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกรองของเหลว เนื่องจากสามารถใช้หรือนำเอาตัวกรองกลับมาใช้ได้หลายครั้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรองบ่อยครั้ง
 • สามารถกรองได้เป็นแบบอัตโนมัติ
  มีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยให้กระบวนการกรองเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมด้วยมือ

แผ่นกรอง (Chamber)

แผ่นกรองในเครื่องอัดตะกอน จะเป็นแผ่นพลาสติกชนิด Polypropylene และเป็นแผ่นชนิดเจาะสองด้าน เมื่อนำมาประกบกันจะเกิดช่องเรียกว่า Chamber Filter Press และแผ่นนี้จะถูกอัดด้วยไฮโดรลิค (Hydraulic) เพื่อป้องกันการรั่วขณะอัดตะกอนด้วยความดัน

แผ่นกรอง (Chamber Filter Press)

ผ้ากรอง (Filter Cloth)

ข้อมูลทางเทคนิค

Technical Parameters of Automatic Pressure - retaining machine

วิดีโอการทำงาน

รูปภาพสินค้าเพิ่มเติม

Language »