fbpx

ฮีตเตอร์แบบจุ่ม ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ฮีตเตอร์เทปล่อน ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มสารเคมี

จำหน่าย ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มสารเคมี ฮีตเตอร์ทำความร้อน หลากหลายชนิด ทั้ง PTFE, Quartz, Stainless, Titanium, Screw Plug อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คอยล์ เหมาะสำหรับงานชุบ ไลน์ชุบ งานเคมี อุตสาหกรรมอาหาร ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอ

 

arrow down navigation ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ, ฮีตเตอร์เทปล่อน PTFE, Quartz, Stainless, Titanium, ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มสารเคมี

จำหน่าย ฮีตเตอร์แบบจุ่ม หลากหลายชนิด ทั้ง PTFE, Stainless, Titanium ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมชุบโลหะ, ใช้อุ่นหรือต้มของเหลวในกระบวนการผลิต

ฮีตเตอร์ทำความร้อนแบบจุ่ม (Immersion Heater)

       ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์แบบจุ่ม เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้เพื่อต้มหรืออุ่นของเหลว เหมาะสำหรับการต้มหรืออุ่นของเหลวหลากหลายชนิด และควรใช้กับใบพัดกวนของเหลวเพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง การใช้งานจะใช้ในการให้ความร้อนกับของเหลว เช่น น้ำ, น้ำมัน หรือของเหลวประเภทอื่นๆ โดยการนำไปต้มหรืออุ่นเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ โดยต้องจุ่มลงในของเหลวที่ต้องการให้ความร้อน โดยอาศัยหลักการในการถ่ายเทความร้อนสู่ของเหลวเพื่อให้เกิดความร้อน เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่มีการต้มหรืออุ่นของเหลว เช่น งานต้มน้ำ, งานอุ่นน้ำมัน, อุ่นหรือต้มเคมีบางชนิดที่ไม่มีผลต่อวัสดุของตัวฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มสารเคมี

ประเภทฮีตเตอร์ที่จำหน่าย

Fluoropoloymer (PTFE) Heaters

Fluoropoloymer (PTFE) Heaters

Metal Heaters

Metal Heaters

Heat Exchanger & Coils

Heat Exchanger & Coils

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและคอยล์ (Heat Exchanger & Coils)

รับประกันสินค้านานสูงสุด 1 ปี

ผลิตภัณฑ์ฮีตเตอร์ของเรา รับประกันนานสูงสุด 1 ปี พร้อมบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้า

รายการสินค้า

วิดีโอทดสอบการทำงาน